• Hoofdbestuur


 • Het hoofdbestuur van RVW is verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken in onze vereniging. Binnen het bestuur zijn diverse taken toegewezen aan een verantwoordelijk portefeuillehouder. Deze fungeert daarvoor als eerste aanspreekpunt.

  Het hoofdbestuur bestaat uit de volgende personen:

 • Dik vadick van deestn Deest     Voorzitter dickvandeest@telfort.nl  

   

   

   

   

  Nick Gerritsen Penningmeester telefoon 06 1537689 

     

   HeleenklHeleen Mulder   Coördinator Kantine telefoon 06-21613016 rra.mulder@planet.nl 

   

   richardRichard Veldt   Secretariaat Vice-voorzitter Voorzitter Jeugdbestuur telefoon 0317 350 005 veldtrenkum@hetnet.nl